Verksamheten

Välkommen till en personlig barnomsorg i en mindre grupp. Verksamheten bedrivs i en stimulerande och trygg hemmiljö med mycket varierande lek såväl inne som ute i närmiljön.

Vi arbetar efter att se och ta till vara på barnens egna resurser. Vi har ett nära samarbete med barnens föräldrar för att barnen på bästa sätt ska få möjlighet att utveckla och stärka sina individuella behov. Trygghet, empati, kreativitet, upptäckarglädje, sång & musik och en massa glada skratt är några av verksamhetens nyckelord.

Utomhusvistelsen är en viktig ingrediens i vår verksamhet. Med en mindre grupp har man möjlighet att röra sig geografiskt och anpassa verksamheten efter barnens önskemål, efter väder eller efter olika teman och säsonger. Som dagbarn finns möjlighet att uppleva och undersöka allt som kan tänkas väcka ett barns nyfikenhet!

Vi arbetar mycket med teman och har en del löpande aktiviteter som t.ex.

  • Knytte, skogsäventyr för de minsta med rim, ramsor & sång och matsäck i det fria.
  • Mulle, skogslära och lek för 5-åringar enligt friluftsfrämjandets program.
  • Rytmik, instrumental och rytmisk träning med instrument och danslek.
  • Miniröris, gymnastik för barn efter framtaget program och kurs på Friskis & Svettis.
  • Traditioner – pyssel, samtal och firande i säsongernas olika traditioner.
  • Allmän deltidsförskola – erbjuds 4-5-åringarna i samarbete med kyrkans lekis i H-by v-stad.

Vi har även samarbete med andra familjedaghem i form av t.ex. maskerader, drakfester, utflykter, vikariesystem m.m. Vi besöker också regelbundet öppna förskolan, biblioteket, muséer, teatrar m.m. Vi arbetar och följer kontinuerligt upp och utvärderar verksamheten enligt riktlinjerna för familjedaghem samt Läroplanen för förskolan (Lpfö-98/10).

Är du intresserad av vår barnomsorg och vill göra ett besök hos oss eller ställa ditt barn i kö är du varmt välkommen att ringa på telefon 070-302 35 55 eller gå in på vår hemsida www.gjorling.se/villastaden

Madeleine Gjörling, Dagbarnvårdare

Familjedaghemmet Villastaden
Vidholmsbackarna 69
165 72 Hässelby Villastad

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *